صفحه اصلي
---
كلاسهاي آموزشي
    ---
فرم عضويت در سايت   Login
 

ارسال مقالات ساخت شما
معرفي مدل كاران سازنده

تعداد كاربر سايت : 2238

وبسايتهاي مرتبط
Aero Space Engineering Center
  

Car info
 
 
Car info
  مطالب ذيل تجربيات شخصي بوده و بخشهايي از آن ميتواند درست نباشد
ساخت يک مدل 2 متري از جنگنده سوخو 37 با ورق فوم
نوشته شده توسط : محمد طايفه حسنلو در تاريخ :   94/01/13
 

چند روز پيش سري به وبسايت آرسي گروپس زده بودم که در فروم آن مقاله ساخت يسوخو 37 زيبا و بزرگ رو ديدم . نويسنده مطلب سعي کرده بود که از همه مراحل کارش عکس تهيه کرده و توضيحات لازم را ارائه دهد.

وقتي فيلم پرواز مدل آماده شده را ديدم ، اين مدل بزرگ خيلي نظرم و جلب نمود و تصميم گرفتم که مطالب فروم آنرا بصورت مقاله آماده نموده و در سايت ساخت و پرواز قرار بدم . بعد از دو روز کار بالاخره مقاله آماده شد که مطالب زير ماحصل آن است .

چند نکته :
--- اين مدل از ورق هاي فوم 5 ميل ساخته شده که شما براحتي ميتوانيد آنرا از لوازم التحرير و مهندسي روبروي دانشگاه تهران تهيه کنيد  .

--- در اين مدل ، سازنده آن سعي کرده با رويهم گذاشتن چند لايه فوم ، استحکام مدل رو بالا ببره ، در حالي که به نظر بنده ميتوان با استفاده از ورق فومبرد 5 ميل به استحکام لازم رسيد و نيازي به چند لايه رويهم نيست .

--- در اين مدل ، سازنده  با رويهم گذاشتن سه لايه فوم ، بال را بصورت تخت و بدون ايروفويل ساخته است (طبق نقشه) ولي با توجه به تجربيات بنده ، ميتوان براي بال از يک لايه فومبرد 5 ميل با يک ايرفويل متقارن استفاده نمود که فکر نميکنم در اينصورت وزن آن از سه لايه فوم بيشتز شود در عين حالي که شما بالي با ايرفويل درست داريد .

--- با توجه به وزن 4600 گرمي مدل ، براي اسپار بال بايد از يک ميله کربن با ضخامت حداقل 8 ميل استفاده نمود .

--- سازنده در متن مقاله گفته که از باطريهاي 6 سل استفاده نموده در حالي که موتورهاي استفاده شده در مدل ، 4 و 5 سل را ساپورت ميکنند نه 6 سل .

--- در اين مدل ، سازنده براي ارابه فرود از سيستم ريترک (چرخهاي جمع شونده) استفاده نموده ولي ميتوان بجاي آن از ارابه فرود ثابت استفاده نمود .

--- وزن بدنه کامل بدون هيچگونه وسيله اي مانند سرو و چرخ و موتور و .... فقط 1 کيلو و 800 گرم بوده ولي با اضافه شدن کليه وسايل ، وزن پروازي مدل به 4600گرم ميرسد .

--- در نقشه ، کانارد جلو ثابت هست ولي سازنده آنها را متحرک نموده و برايش سرو گذاشته است البته در توضيحات هم گفته که بدليل کوچک بودن کانارد ، متحرک بودن آنها در سرعتهاي پايين تاثير چنداني در پرواز نداشته است.

--- در اين مدل ، سازنده اول سروها و موتورها را نصب نموده و سپس رنگ آميزي  را شروع کرده است در حالي که اين عمل اصلا درست نبوده و بخصوص رنگ اميزي موتور ميتواند صدمات زيادي را به آن وارد نمايد .

--- سازنده گفته براي اين مدل از يک راديوي 12 کانال استفاده نموده و اکثر فرامين را بصورت ميکس و با کانال اختصاصي استفاده نموده است .(الويتور،رادر،الوران،فلپرون،ارابه فرود،کانارد،زاويه موتورها، موتورها)

--- همانطوريکه در ويديو مربوطه ديده ميشود ، براي الوران چهار بخش مدل با هم حرکت ميکنند (الويتور - زاويه موتور - الوران - کانارد) و براي الويتور نيز سه بخش مدل با هم حرکت ميکنند (الويتور - زاويه موتور - کانارد)

--- همانطوريکه از عکسها هم پيداست، سازنده اول مدل را  بدون رنگ آميزي آماده پرواز نموده و بعد از  اطمينان از پرواز خوب آن ، در دور بعدي آنرا رنگ آميزي نموده است .

--- مطالب نوشته شده در پائين تصاوير ، بيشتر نظرات شخصي مترجم بوده و امکان دارد در بعضي از موارد درست نباشد .

--- جهت دانلود نقشه اين مدل بعلاوه توضيحات ضروري ، ميتوانيد به بخش مخزن نقشه هاي سايت مراجعه کنيد .

--- جهت ديدن ويديوي پرواز اين پرنده زيبا ، به بخش فيلمهاي ساخت و پرواز مراجعه کنيد .

--- اگر دوستان تهراني مايل به ساخت و پرواز اين مدل زيبا بودند ، مسئولين مرکز ساخت و پرواز ، آماده گي دارند ضمن ارائه خدمات مشاوره ، امکانات کارگاهي را نيز بصورت رايگان در اختيار شما قرار دهند . درصورت تمايل ميتوانيد با مسئول مرکز آقاي محمد حسنلو -- 09123085676 تماس حاصل فرمائيد .نقشه آماده براي برش قطعاتقطعات بدنه برش خورده و آماده براي ادامه کاربعد از جايگذاري اسپار بال ، کانال سمت راست مدل با چسب حرارتي وصل ميشودآماده کردن قطعات کانال براي چسب کاريآماده کردن قطعات کانال براي چسب کاريچسب کاري قطعات کانالهاي ورودي هوا سکان عمودي آماده براي نصبجايگذاري تستي سکان عمودي در جاي خودجايگذاري تستي سکان عمودي در جاي خودجايگذاري تستي سکان عمودي در جاي خودجايگذاري تستي سکان عمودي در جاي خودنصب بالاي موتور هابر ش قطعات کابين خلبان طبق نقشهآماده کردن بخش دماغه مدلآماده کردن بخش دماغه مدلآماده کردن بخش دماغه مدل و جايگذاري فورمرهاي بدنهچسب کاري بخش راست دماغه مدلچسب کاري بخش راست دماغه و همچنين فورمرهاي بدنهچسب کاري بخش چپ دماغه مدلچسب کاري بخش راست دماغه و همچنين جاي سازي سکان هاي عموديبرش قطعات هلال دور کابينتکميل بخش دماغه مدلنتيجه نهايي اي مرحلهنتيجه نهايي اي مرحلهاينهم تصويري از مدل آماده شده با سازنده اشجايگذاري لوله هاي کربن نري و مادگي براي متحرک کردن کاناردجايگذاري لوله هاي کربن نري و مادگي براي متحرک کردن کاناردجابگذاري کانارد متحرک در جاي خود و ريگلاژ آننصب ميله کربن نري براي متحرک کردن سکان افقيچسب کاري سکان عمودي و جايگذاري سکان افقي مفصليفيکس کردن ميله کربن مادگي سکان افقي با چوب بستني و چسب حرارتيآماده شدن مدل براي شروع سمباده کاريبرش بخش هلالي دور کابين و آماده شدن براي شروع سمباده کاريآماده شدن نهايي بخش هلال  بعد از سمباده کارينصب و چسبکاري بخش هلال دو کابينبرش زدن و تيغ کاري دماغه مدل و آماده کردن براي سمباده کارينتيجه کار بعد از سمباده کاري هاي لازمنتيجه کار بعد از سمباده کاري هاي لازمنتيجه کار بعد از سمباده کاري هاي لازمنتيجه کار بعد از سمباده کاري هاي لازمنتيجه کار بعد از سمباده کاري هاي لازمنتيجه کار بعد از سمباده کاري هاي لازمنتيجه کار بعد از سمباده کاري هاي لازمفيکس کردن ميله کربن کانارد با استفاده از چسب حرارتينصب يک شيپوري دست ساز در کاناردنصب سرو لينک کانارد و تست آنتست عملکرد سرو کاناردتست عملکرد سرو کاناردالوران بال آماده شده براي نصبنصب الوران در محل مربوطهنصب سرو و شيپوري الورانچسب کاري سرو در محل مربوطهموتورهاي 1300 وات قوي با کي وي 650سيستم متحرک ارابه فرودتعيين محل نصب چرخها زير بدنه مدلجاي گذاري چرخ جلوجاي گذاري چرخ جلوجاي گذاري چرخ جلوجاي گذاري چرخهاي عقبجاي گذاري چرخهاي عقبجاي گذاري اسپيد کنترلهاجاي گذاري اسپيد کنترلهاجايگذاري سرو سکان افقي و نصب سيپوري مربوطهسيستم شيپوري نصب شده براي الويتورسيستم طراحي شده براي  تغيير زاويه موتور  -- براي اين بخش يک سرو استاندارد در نظرگر فته شده استسيستم طراحي شده براي  تغيير زاويه موتورنصب موتورها در محل مورد نظرنمايش ميزان حرکت موتورنصب دو عدد پايه چوبي زير بدنه براي جلوگيري از خوردن نوک ملخ به زمين در هنگام لندينگنصب موشکهاي نوک بال----آماده کردن مدل براي رنگ آميزيرنگ آميزي مدل -- اصولا بايد سرو ها بعد از رنگ آميزي نصب شود نه قبل از آنرنگ آميزي  زير بدنه با رنگ سفيد  -- اصولا بايد موتور ها بعد از رنگ آميزي نصب شود نه قبل از آنرنگ آميزي بالاي مدل با رنگ زرد بعنوان رنگ پايهساخت کابين پلاستيکي بجاي کابين فومينصب کابين پلاستيکي بجاي کابين فوميعلامتگزاري روي مدل براي رنگ آميزي چند رنگي با استفاده نوار چسبرنگ آميزي روي بدنه بصورت چند رنگي يا به اصطلاح جنگينتيجه کار رنگ آميزي -- زير بدنه سفيد و روي بدنه بصورت چند رنگيکندن نوار چسبها و آماده شدن نهايي

   

مشخصات مدل ساخته شده
 • نام سازنده : محمد طايفه حسنلو
 • طول زمان ساخت : 30 روز
 • گروهبندي مدل : اسكيل
 • جنس بدنه : ورق فوم
 • طول بال : 154 سانتيمتر
 • طول بدنه : 220 سانتيمتر
 • وزن پروازي : 4600 گرم
 • موتور : 2 عدد موتور الكتريكي
 • مشخصات موتور : دو عدد موتور 1330 واتي با کي وي 650
 • نوع باطري : دو عدد باطري 5000 ميلي آمپر 6 سل
 • ظرفيت اسپيد كنترل : 80 آمپر
 • سايز ملخ : 8 * 11
 • تعداد سرو : 9
 • تعداد كانال : 9
 • زمان تقريبي پرواز : 10 دقيقه
 • تاريخ اولين پرواز :
 • محل اولين پرواز :


براي پرسش و پاسخ در مورد ساخت اين مدل ميتوانيد
به انجمن تخصصي ساخت و پرواز يا همان فروم مراجعه کنيد


ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/05/25
        
سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم چطوری قسمتای متحرک بال رو وصل کرده.توی هیچکدوم ازمقاله هاتونم نبود.آیا راه مخصوصی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید.مرسی ------------------------------------- دوست گرامی سوال ها فقط در فروم جواب داده میشود .

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/05/05
        
با سلام اگه امکان داره به سئوالات من در همین صفحه پاسخ دهید با تشکر 1-آیا روی بال ها روکش شده است؟ 2- در قسمت نصب سروو و شيپوري الوران نوار های سفید رنگ چیست ؟؟ 3- برای تهییه نقشه در سایز موجود که در اختیار سازنده بود چه راه هایی موجود است ؟ (در صورت امکان کامل توضیح دهید) 4- لوله هاي کربن نري و مادگي براي متحرک کردن را از کجا تهیه بکنیم؟ 5- سایز لوله هاي کربن نري و مادگي مورد استفاده چه قدر است ؟ با تشکر ------------------------ دوست عزیز برای سوالات فنی حتما باید به فروم (انجمن ساخت و پرواز) رفته و سوالتون را در آنجا ثبت کنید

ثبت شده توسط : alihoopoe      در تاريخ : 94/04/13
        
سلام خسته نباشید.من هرچقدر سایتوگشتم نتونستم طرز ساخت کابین خلبان رو پیدا کنم.لطفا راهنمایی کنید. ------------------- با سلام ، یک فایل مرتبظ با ساخت کانوپی در بخش فیلم اضافه گردید .

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/03/26
        
سلام خدمت استاد محترم ، فقط لطفا بگین تو این مدل میشه از فومبرد ساخت یا نه؟ ----------- بله با رعایت بعضی از مسایل میشه .

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/03/26
        
من هم همون جا میرم ولی میگه شماره تلفن ننوشتی. که من هر چی می گردم پیدا نمیکنم. ----------------- دوست عزیز ، خیلی خیلی خیلی معذرت میخوام ، مشکل رفع شد

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/03/25
        
سلام.من میخام عزو بشم ولی تو ثبت نام گذینه ی شماره ی تلفن میخاد که متاسفانه گزینه ی اون وجود نداره. لطفا پیگیری کنید ممنون میشم. ------------------- دوست عزیز من گفتم در فروم یا همان انجمن ساخت و پرواز عضو بشید نه تو این سایت و در پیامک هم گفتم آدرسش IR نیس .COM هستش . لطفا برو به آدرس http://www.sakhtoparvaz.com

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/03/23
        
سایت قشنگیه تشکر میکنم اگه امکانش هست pdf ساخت رو برا دانلود بزارید خیلی عالی میشه سپاس

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/03/22
        
اقا من هر چی این موتور رو میگردم پیدا نمکنم.لطفا راهنماییم کنید چیکار کنم؟ :(( --------------- برای توضیحات بیشتر بهتر است در فروم ساخت و پرواز عضو شده و سوال و جواب خود را در آنجا دنبال کنید . http://www.sakhtoparvaz.com/

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/03/21
        
با سلام خدمت شما من میتونم تو این مدل از سرو هایی که در مدل های سوختی هست استفاده کنم؟! چون من قبلا مدل سوختی میساختم برای گرونی قطعات اومدم سراغ این مدل ها اگه نمیشه مشخصات دقیق سرو های مورد نیاز روبگین ممنون میشم. ----------------- برای توضیحات بیشتر بهتر است در فروم ساخت و پرواز عضو شده و سوال و جواب خود را در آنجا دنبال کنید . http://www.sakhtoparvaz.com/

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/03/21
        
سلام.ورقه فوم همون فومبرد هستش؟!!! ----------------------- دوست عزیز خیر ، فوم با فومبرد فرق دارد . برای توضیحات بیشتر به سوالات خود بهتر است در فروم ساخت و پرواز عضو شده و جواب خود را در آنجا دنبال کنید . http://www.sakhtoparvaz.com/

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/03/15
        
با سلام مطلبتون بسیار خوب بود و ممنون از زحمتتون. به وبلاگ من هم یه سری بزنید. http://maczooo.blog.ir

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/03/05
        
با سلام. بهترین و به صرفه ترین چسب برای هواپیمای فومی چیه؟ ----------------- به فروم ساخت و پرواز مراجعه کنید http://www.sakhtoparvaz.com/showthread.php?tid=2&pid=18#pid18

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/02/30
        
با سلام در مدل های فومی نصب مینی سرو ها برای قسمت الورانت چگونه معکوس یکدیگر عمل می کنند و نصب می شوند ممنون از پاسخ شما ----------------- با کابل Y به همدیگر وصل میشوند و از یک کانال فرمان میگیرند. فقط موقع نصب سروها باید آنها را درست نصب کنید تا معکوس هم باشند نه مثل هم

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/02/30
        
با سلام. چه جوری میشه یک کابین پلاستیکی ساخت؟ --------- تو سایت R30 اگر بگردی ، یه فیلم فارسی هست در این مورد

ثبت شده توسط :      در تاريخ : 94/02/27
        
با سلام . چه رنگی رو باید به فوم بزنیم.اگه جواب بدین ممنون میشم --------------------- برای اینکار باید از رنگهایی که پایه الکلی یا آبی دارند نه تینری استفاده نمود و بهترین گزینه ، رنگ معروف به رنگهای پلاستیکی هستش که با آب رقیق میشه و توی لوازم التحریری ها در تیوب ها فروخته میشه که هم ایرانیش هستش و هم خارجیش


تصاوير ضميمه اين مقاله

مقاله ساخت و پرواز هواپيماي مدل راديو کنترل


مقاله ساخت و پرواز هواپيماي مدل راديو کنترل


مقاله ساخت و پرواز هواپيماي مدل راديو کنترل
<h6> فروش هواپيماي راديو كنترل الكتريكي و سوختي - فروش قطعات - چوب بالسا - تالار گفتگو و انجمن تخصصي ساخت و پرواز هواپيماي مدل كنترل از راه دور - برگزاري دورهاي آموزشي ساخت و پرواز - وب سايت تخصصي ساخت و پرواز - مقالات آموزشي براي ساخت و پرواز انواع هواپيماهاي مدل - برگزاري كلاس و كارگاه آموزش ساخت و پرواز هواپيماهاي راديو كنترلي قابل پرواز در مدارس و مراكز آموزشي - ويديوهاي مدلهاي دست ساز - دوره‌هاي ساخت هواپيماي مدل - آموزش ساخت و خلباني هواپيماهاي مدل - برگزاري دورهاي آموزشي ساخت و پرواز - دانلود رايگان انواع نقشه هواپيماهاي مدل آموزش ساخت هواپيماهاي مدل در تهران -- آموزش ساخت و پرواز هواپيماهاي مدل کنترل از راه دور -- دوره‌هاي طراحي و ساخت هواپيماي مدل </h6>