صفحه اصلي
---
كلاسهاي آموزشي
    ---
فرم عضويت در سايت   Login
 

ارسال مقالات ساخت شما
معرفي مدل كاران سازنده

تعداد كاربر سايت : 2238

وبسايتهاي مرتبط
Aero Space Engineering Center
  

Car info
 
 
Car info
ليست مدل كارهاي سازنده
رديف 
1
  نام و نام خانوادگي :  رضا نمازي         متولد : تهران    مورخ :  ??/?/????
  ميزان تحصيلات :دانش آموز        رشته تحصيلي : تجربی
  مشخصات كاملتر        
2
  نام و نام خانوادگي :  عابدين         متولد : کرمانشاه    مورخ :  1368/12/12
  ميزان تحصيلات :فوق ليسانس        رشته تحصيلي :
  مشخصات كاملتر        
3
  نام و نام خانوادگي :  AJWoods         متولد : -    مورخ :  1394/01/01
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي : ----
  مشخصات كاملتر        
4
  نام و نام خانوادگي :  سعيد ميرصفايي         متولد : -    مورخ :  1364/01/01
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي : ----
  مشخصات كاملتر        
5
  نام و نام خانوادگي :  محمد تميزي         متولد : اصفهان    مورخ :  1374/01/01
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي : ----
  مشخصات كاملتر        
6
  نام و نام خانوادگي :  جميل ميرکي         متولد : -بیجار کردستان    مورخ :  1353/12/18
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي : کشاورزی
  مشخصات كاملتر        
7
  نام و نام خانوادگي :  رضا محمدي         متولد : -زنجان    مورخ :  1363/01/02
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي : حسابداری
  مشخصات كاملتر        
8
  نام و نام خانوادگي :  مهدی کریم خانی         متولد : -تهران    مورخ :  1374/07/13
  ميزان تحصيلات :دانشجو        رشته تحصيلي : هوافضا
  مشخصات كاملتر        
9
  نام و نام خانوادگي :  احمد تکين         متولد : تربت حیدریه    مورخ :  1346/8/25
  ميزان تحصيلات :فوق ليسانس        رشته تحصيلي : ادبیات
  مشخصات كاملتر        
10
  نام و نام خانوادگي :  محسن زلرعي         متولد : -کرمانشاه    مورخ :  1373/02/12
  ميزان تحصيلات :دانشجو        رشته تحصيلي : الکترونیک
  مشخصات كاملتر        
11
  نام و نام خانوادگي :  علی         متولد : -    مورخ :  1370/01/01
  ميزان تحصيلات :دانشجو        رشته تحصيلي : کامپیوتر
  مشخصات كاملتر        
12
  نام و نام خانوادگي :  نگین عباس رضایی         متولد : ارومیه    مورخ :  1372/01/01
  ميزان تحصيلات :دانشجو        رشته تحصيلي : هوافضا
  مشخصات كاملتر        
13
  نام و نام خانوادگي :  پویا قندالی         متولد : قزوین    مورخ :  1373/01/01
  ميزان تحصيلات :دانشجو        رشته تحصيلي : مکانیک
  مشخصات كاملتر        
14
  نام و نام خانوادگي :  علي پروازي         متولد : -    مورخ :  1362/11/01
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي :
  مشخصات كاملتر        
15
  نام و نام خانوادگي :  كامران         متولد : -    مورخ :  1362/11/01
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي :
  مشخصات كاملتر        
16
  نام و نام خانوادگي :  محمد         متولد : -    مورخ :  1362/11/01
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي :
  مشخصات كاملتر        
17
  نام و نام خانوادگي :  علی میرصادقی         متولد : -رامسر    مورخ :  1354/01/29
  ميزان تحصيلات :فوق ليسانس        رشته تحصيلي : مهندسی مکا
  مشخصات كاملتر        
18
  نام و نام خانوادگي :  امین رشیدشمالی         متولد : -    مورخ :  1368/09/12
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي : هوافضا
  مشخصات كاملتر        
19
  نام و نام خانوادگي :  هادی محمدی         متولد : -تهران    مورخ :  1368/7/30
  ميزان تحصيلات :دانشجو        رشته تحصيلي : الکترونیک
  مشخصات كاملتر        
20
  نام و نام خانوادگي :  محسن دهروان         متولد : تهران    مورخ :  1363/4/28
  ميزان تحصيلات :ديپلم        رشته تحصيلي :
  مشخصات كاملتر        
21
  نام و نام خانوادگي :  مرتضي مرزبان         متولد : كرمانشاه    مورخ :  1392/08/07
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي : الكترونيك
  مشخصات كاملتر        
22
  نام و نام خانوادگي :  پرويز بي نياز         متولد :     مورخ :  1338/07/01
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي :
  مشخصات كاملتر        
23
  نام و نام خانوادگي :  حامد نوابي         متولد : ملاير    مورخ :  1367/05/04
  ميزان تحصيلات :ديپلم        رشته تحصيلي :
  مشخصات كاملتر        
24
  نام و نام خانوادگي :  مازيار بهاور         متولد : تهران    مورخ :  1347/12/20
  ميزان تحصيلات :ديپلم        رشته تحصيلي : تجربي
  مشخصات كاملتر        
25
  نام و نام خانوادگي :  محمد طايفه حسنلو         متولد : آذربايجانغربي - خوي    مورخ :  1347/10/25
  ميزان تحصيلات :ليسانس        رشته تحصيلي : مهندسي صنايع - توليد صنعتي
  مشخصات كاملتر        
 

<h6> فروش هواپيماي راديو كنترل الكتريكي و سوختي - فروش قطعات - چوب بالسا - تالار گفتگو و انجمن تخصصي ساخت و پرواز هواپيماي مدل كنترل از راه دور - برگزاري دورهاي آموزشي ساخت و پرواز - وب سايت تخصصي ساخت و پرواز - مقالات آموزشي براي ساخت و پرواز انواع هواپيماهاي مدل - برگزاري كلاس و كارگاه آموزش ساخت و پرواز هواپيماهاي راديو كنترلي قابل پرواز در مدارس و مراكز آموزشي - ويديوهاي مدلهاي دست ساز - دوره‌هاي ساخت هواپيماي مدل - آموزش ساخت و خلباني هواپيماهاي مدل - برگزاري دورهاي آموزشي ساخت و پرواز - دانلود رايگان انواع نقشه هواپيماهاي مدل آموزش ساخت هواپيماهاي مدل در تهران -- آموزش ساخت و پرواز هواپيماهاي مدل کنترل از راه دور -- دوره‌هاي طراحي و ساخت هواپيماي مدل </h6>